Pagmamahal

Darating ang araw na mamahalin mo ako tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Darating ang araw na iisipin mo ako tulad ng pag-iisip ko sa iyo. Darating ang araw na iiyakan mo ako tulad ng pag-iyak ko sa iyo. Darating ang araw na kakailanganin mo ako, sa panahong hindi na kita kailangan.